Grono Pedagogiczne

                  Grono Pedagogiczne

                 Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli   

                 Rok szkolny 2016/2017


              Dyrektor - mgr Katarzyna Plata

     

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Jadwiga Nieć

mgr Teresa Bodziony

mgr Katarzyna Plata

 

Język polski -   mgr Ewa Piekarczyk

Język angielski -  mgr Kornelia Potoniec-Szarek

Historia i społeczeństwo- mgr Ewa Piekarczyk

Matematyka -mgr Marzena Klimek

Przyroda - mgr Marta Dudzik, mgr Marzena Klimek  

Muzyka - mgr Marek Wastag

Plastykamgr Jadwiga Nieć

Zajęcia komputerowe -mgr Kornelia Potoniec-Szarek, mgr Marzena Klimek 

Wychowanie fizyczne - mgr Krzysztof Gąsiorowski

Religia - ks. mgr Marcin Zawiślak

Bibliotekamgr Teresa Bodziony

Zajęcia techniczne - mgr Marek Wastag

Wychowanie do życia w rodziniemgr Anna Szewczyk   

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT