WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Grono Pedagogiczne

                  Grono Pedagogiczne

                 Szkoły Podstawowej w Długołęce - Świerkli   

                 Rok szkolny 2018/2019


              Dyrektor - mgr Katarzyna Plata

     

Oddział przedszkolny:

mgr Anna Szewczyk

 

Edukacja wczesnoszkolna:

mgr Jadwiga Nieć

mgr Barbara Zielińska

mgr Katarzyna Plata

 

Język polski -   mgr Katarzyna Plata/ mgr Kinga Kiklica-Chlipała

Język angielski -  mgr Kornelia Potoniec-Szarek

Język niemiecki -  mgr Elżbieta Skraba

Historia/Historia i społeczeństwo- mgr Stanisława Bodziony

Matematyka -mgr Marzena Klimek

Przyroda - mgr Barbara Zielińska

Muzyka - mgr Marek Wastag

Plastykamgr Jadwiga Nieć

Chemia mgr Jolanta Galara

Fizyka mgr Anna Kuśnierz

Biologiamgr Danuta Sułkowska

Geografia mgr Marta Zaweracz

Informatyka/Zajęcia komputerowe mgr Anna Leśniak -Bołoz                                

Wychowanie fizyczne - mgr Zygmunt Biel

Religia - ks. mgr Marcin Zawiślak

Bibliotekamgr Kinga Kiklica-Chlipała

Technika/Zajęcia techniczne - mgr Marek Wastag

Wychowanie do życia w rodziniemgr Barbara Zielińska  

Rewalidacjamgr Małgorzata Laciuga 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT