Nasi Uczniowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej

w Długołęce-Świerkli

 

                                                                 Klasa II

      

Wychowawca: mgr Jadwiga Nieć

 

    Klasa III 

 

            Wychowawca: Teresa Bodziony

 

  Klasa IV

 

 

Wychowawca: mgr Marzena Klimek

 

  Klasa V

 

 

Wychowawca: mgr Kornelia Potoniec-Szarek

 

Klasa VI

 

 

Wychowawca: mgr Ewa Piekarczyk

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT