WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Apel profilaktyczny

   W dniu 30 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się apel profilaktyczny w ramach programu

"Bezpieczna szkoła".

  Klasa V wraz z panią Anną Szewczyk przygotowała krótką inscenizację dotyczącą profilaktyki

antynikotynowej,

  antyalkoholowej oraz antynarkotykowej. Dzięki temu apelowi, uczniowie mogli się dowiedzieć jak

ogromny wpływ mają te używki na nasz ogranizm

 

 

 

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT