WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Konkurs wiedzy ekologicznej

 Konkurs wiedzy ekologicznej


W konkursie, który odbył się w dniu 13 listopada 2012 r. wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły.
Konkurs ten zorganizowało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu” w partnerstwie z Samorządami gmin Podegrodzie i Stary Sącz. Konkurs ten przeznaczony jest dla młodzieży szkół podstawowych, klas od IV do VI. z terenu gmin Podegrodzie i Stary Sącz. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości ekologicznej, a także propagowanie inicjatyw podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania „Brama Beskidu”, a tematyka konkursu związana jest przede wszystkim z ochroną środowiska, a także w pewnym zakresie z działalnością Lokalnej Grupy Działania. 
W I etapie w 14 szkołach podstawowych deklarujących udział w konkursie, udział wzięło 252 uczniów. W wyniku przeprowadzonej oceny I etapu wyłoniono 3 najlepszych uczniów poszczególnych szkół, którzy będą reprezentować swoją szkołę w II etapie konkursu ekologicznego, zaplanowanego na 11 grudnia 2012r. na godz. 10.00  

 

Naszą szkołę będzie reprezentować drużyna w składzie:

Wioleta Kuchnia 

Michał Kuchnia

Jakub Plata

 

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT