WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Międzynarodowy Konkurs " Kangur matematyczny

 21 marca 2013r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

Inicjatorem Międzynarodowego Konkursu „Kangur Matematyczny” jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz 
w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.
Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu na jego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut.
           
W bieżącym roku w teście wzięło udział 24 uczniów naszej szkoły:
w kategorii „Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych– 10 uczniów
w kategorii „Beniamin” -– klasy 5 i 6 szkół podstawowych- 14 uczniów
Szkolnym koordynatorem Konkursu była pani Marzena Klimek.
 
 

 

Każdy uczestnik Konkursu otrzymał w prezencie kangurową piętnastkę!
 
 

 

 
Wyniki konkursu „Kangur 2013” zostaną ogłoszone pod koniec maja bieżącego roku.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT