WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej

 10.10.2013 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Szkolnej Rady Uczniowskiej. Uczniowie klas I-VI wybierali przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.Każdy uczeń mógł oddać swój głos tylko na jednego kandydata. Lokal wyborczy przygotowano na górnym korytarzu. Nad prawidłowym głosowaniem czuwała Komisja Wyborcza w składzie:

Katarzyna Nowogórska-przewodnicząca Komisji Wyborczej

Anna Dara-zastępca

Karol Kotlarz- sekretarz 

oraz Opiekunowie SRU.

 

 

Bazpośrednio  po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza przystąpiła do liczenia głosów. Oto wyniki:

Przewodniczącą Szkolnej Rady Uczniowskiej została Anna Bargieł

Zastępcą Michał Kuchnia

Skarbnikiem Łucja Matyaszek

 Dziękujemy kandydatom za zaangażowanie, a zwycięzcy gratulujemy i życzymy 
zrealizowania programu wyborczego.

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT