Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010r.(DZ.U.Nr186, poz.1245), opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli, Rada Pedagogiczna uchwala co następujące:

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Długołęce- Świerkli zatwierdza dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2016/2017:


 

1.  31 październik 2016 r. - ( Dzień przed Wszystkimi Świętymi)

2.  20 styczeń 2017 r. - ( Dzień Babci i Dziadka )

3. 2 maj 2017 r. - (Dzień Flagi)

4. 1 czerwiec 2017 r.- (Dzień Dziecka)

5. 16 czerwiec 2017 r. - ( Dzień po Bożym Ciele)

 

 W tych dniach organizowane będą dla uczniów w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT