WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktycznych

 

Na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r.(DZ.U.Nr186, poz.1245), opinii Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego działających przy Szkole Podstawowej w Długołęce-Świerkli, Rada Pedagogiczna uchwala co następujące:

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Długołęce- Świerkli zatwierdza dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2018/2019:


 

  • 2 listopada 2018 r. - ( Dzień Zaduszny)
  • 11 stycznia 2019 r. - ( Dzień Babci i Dziadka oraz zabawa karnawałowa )
  • 15 kwietnia - (Egzamin ósmoklasisty)
  • 16 kwietnia - (Egzamin ósmoklasisty)
  • 17 kwietnia - (Egzamin ósmoklasisty)
  • 2 maj 2019 r. - (Dzień Flagi)

 

 W tych dniach organizowane będą dla uczniów w szkole zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT