WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Najlepsze szkoły w powiecie nowosądeckim w rywalizacji sportowej

 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Powiatu Nowosądeckiego w roku szkolnym 2013/14 był organizatorem 55 imprez sportowych rangi Mistrzostw Powiatu i Mistrzostw Rejonu dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Rywalizacja pomiędzy szkołami trwała cały rok, a zawody okazały się być imprezą na wysokim poziomie sportowym i organizacyjnym. Uczniowie rywalizowali ze sobą bardzo zacięcie i wyrówananie. Zawody zawsze zachowywały zasady fair play. 

W zawodach sportowych szkół podstwowych w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział 1731 dziewcząt i chłopców z 90 szkół.

Klasyfikacja końcowa szkół podstawowych:

1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Krynicy-Zdroju

2. Szkoła Podstwowa w Zagorzynie

3. Szkoła Podstwowa w Łącku

4. Szkoła Podstawowa w Rytrze

5. Szkoła Podstawowa w Jazowsku

6. Szkoła Podstawowa w Librantowej

6. Szkoła Podstawowa w Piwnicznej

8. Szkoła Podstawowa nr 2 w Kamionce Wielkiej

9. Szkoła Podstawowa w Wielogłowach

10. Szkoła Długołęce-Świerkli


Gratulujemy naszym uczniom i ich opiekunowi panu mgr Krzysztofowi Zielińskiemu.  

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT