WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Akcja Charytatywna "Góra Grosza"

  W dniach od 24 listopada do 5 grudnia 2014 r.  uczniowie naszej szkoły po raz kolejny z wielkim zaangażowaniem wzięli udział w XV edycji ogólnopolskiej akcji charytatywnej 

„Góra Grosza” organizowanej przez Towarzystwo „NASZ DOM”. Celem tej akcji jest zebranie pieniążków na pomoc dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, dzieciom które z różnych przyczyn musiały opuścić dom rodzinny, swoich najbliższych i wychowują się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych oraz kwalifikowanych rodzin zastępczych. oraz najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Akcja przeprowadzana jest poprzez zbiórkę monet (od 0,01 gr. do 5 zł) w szkołach i przedszkolach w całej Polsce . Od czternastu lat patronat nad akcją obejmuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Tydzień przed rozpoczęciem akcji uczniowie wszystkich klas otrzymali szczegółową informację o przebiegu oraz celach akcji. Za przeprowadzenie akcji odpowiedzialnym w każdej klasie był skarbnik. Nad całą akcją czuwała pani Dyrektor, pani Marzena Klimek-opiekun SKO oraz Samorząd Uczniowski.

 Razem uzbieraliśmy 4807 monet na łączną kwotę 199,93 zł.

 Pieniądze uzbierane w ramach akcji „Góra Grosza” zostały przesłane na adres organizatora. Oto zestawienie zebranych pieniędzy:

Klasa I –  70,39 zł

Klasa II –  33,40 zł

Klasa III –  16,23 zł

Klasa IV – 17,00 zł     

Klasa  V– 38,35 zł

Klasa  VI – 24,00 zł    

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT