WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Konkurs SKO "Najhojniejsza klasa"

 W ramach akcji „Góra Grosza” opiekun SKO pani Marzena Klimek ogłosiła konkurs między klasowy na największą górę grosza –wybór „Najhojniejszej klasy” w szkole. Konkurs jak co roku cieszył się ogromną popularnością świadczy o tym fakt, iż wszystkie klasy wzięły  w nim udział. Każda klasa zbierała monety od 24 listopada do 5 grudnia 2014 r. Zebrane pieniądze przekazano organizatorowi akcji charytatywnej Towarzystwu „NASZ DOM”.

Komisja w składzie: Samorząd Uczniowski, opiekun SKO oraz  Pani Dyrektor liczyła sumę pieniędzy zebraną przez poszczególne klasy, a następnie dzieliła ją przez liczbę uczniów w klasie, uzyskując średnią kwotę przypadającą na jednego ucznia.

Oto wyniki:

Klasa          Uzbierana kwota        Średnia kwota na  jednego ucznia

I                     70,95 zł                             3,37 zł

II                    33,40 zł                             2,39 zł

III                   16,23 zł                            1,62 zł

IV                   17,00 zł                            1,88 zł

V                    38,35 zł                            2,39 zł

VI                   24,00 zł                            2,40 zł

        W konkursie „Najhojniejsza klasa” zwyciężyła klasa I, która zebrała kwotę 70,95 zł co daje średnią na jednego ucznia 3,37 zł. Klasa I otrzymała pamiątkowy Dyplom.

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT