WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Wystawa prac z konkursu SKO " Najpiękniejsze hasło promujące oszczędzanie"

 W lutym opiekunka SKO zaprezentowała na gazetce ściennej  prace z konkursu "Najpiękniejsze hasło promujące oszczędzanie" Celem konkursu było: kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, propagowanie idei oszczędzania, rozwijanie wrliwości estetycznej, kreatywności i pomysłowości przez ekspresję plastyczną oraz kształtowanie poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

W konkursie wzięło udział 25 uczniów naszej szkoły. Wszyscy mieli wspaniałe pomysły, hasła były bardzo ciekawe i oryginalne. 

Jury w składzie: Pani dyrektor ,opiekun SKO, Szkolna Rada Uczniowska dokonało oceny prac. Komisja brała pod uwagę oryginalność pomysłu oraz związek z tematyką konkursu.

Wyniki konkursu są następujące:

I miejsce: Aleksandra Gancarczyk, 
         Kinga Jurkowska 
         Kacper Krzak

          II miejsce: Agnieszka Liber,
          Zuzanna Nowogórska 
           Jakub Żelazko

III miejsce: Anna Dara,
       Karol Kotlarz 
        Łucja Matyaszek.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowy dyplom.

 

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT