WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Rozstrzygnięcie między klasowego konkursu SKO "Najlepsza klasa w oszczędzaniu"

 W czerwcu podsumowano wyniki oszczędzania w ramach całorocznego między klasowego współzawodnictwa.

Do konkursu „Najlepsza klasa w oszczędzaniu” przystąpiło 6  klas (I-VI), a więc  wszystkie klasy naszej szkoły. W  październiku 2014 roku na apelu szkolnym opiekun SKO podał zasady konkursu:

·           wyniki oszczędzania w poszczególnych klasach podawane będą co miesiąc na tablicy ogłoszeń SKO,

·            typowane będą lokaty klas w comiesięcznych rozliczeniach,

·            wyniki konkursu ogłoszone zostaną pod koniec roku szkolnego.

Na koniec każdego miesiąca opiekun SKO w ramach tego konkursu dokonywał podsumowania wyników oszczędzania w poszczególnych klasach. W zestawieniu miesięcznym sumowane były wpłaty całej klasy oraz odliczane wypłaty w danym miesiącu.

             Poniższa tabela przedstawia szczegółowe wyniki oszczędzania uczniów w  roku szkolnym 2014/2015r

 

   Klasa

Liczba uczniów/liczba oszczędzających

Suma zgromadzonych pieniędzy

Średnia kwota przypadająca na jednego ucznia

Wyniki współzawodnictwa międzyklasowego


I

21/21

3465,00ZŁ

165,00 ZŁ

III

II

14/14

1958 ZŁ

139,86 ZŁ

IV

III

11/11

3175,00 ZŁ

288,63 ZŁ

I

IV

9/9

1005,00 ZŁ

111,67 ZŁ

V

V

16/16

4284,80ZŁ

267,80ZŁ

II

VI

10/10

447,83ZŁ

44,78 ZŁ

VI

     

Wyniki współzawodnictwa między klasowego:

§  I miejsce – III klasa

§  II miejsce –V klasa

§  III miejsce-I klasa


 

Największą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia uzyskała 
klasa III i to ona okazała się najlepszą klasą w oszczędzaniu.

 GRATULUJEMY!!!

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT