Aktualności

13 LISTOPAD

Pomoc dzieciom z krajów misyjnych

Uczniowie naszej szkoły we współpracy z Caritas tutejszej parafii zorganizowali zbiórkę zeszytów, przyborów szkolnych, zabawek, środków czystości i żywności dla potzrebujących dzieci z krajów misyjnych. 

Nawiązaliśmy kontakt z księdzem Mieczysławem Pająkiem, misjonarzem z Bagandou i tam zebrane przez nas dary zostaly wysłane. 

Wszyscy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do tego dzieła nieisenia pomocy biednym. Przygotowane paczki nasz ksiądz proboszcz Marcin Zawiślak dostarczył do Tarnowa, skąd z inyymi darami zostały odesłane do adresatów. 

Galeria

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

Ostatnie wydarzenia

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT