WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności

22 CZERWIEC

Rozstrzygnięcie między klasowego konkursu SKO „Od złotówki do stówki - najlepiej oszczędzająca klasa”

 W czerwcu na apelu szkolnym podsumowano wyniki oszczędzania w ramach całorocznego między klasowego współzawodnictwa.

Do konkursu „Od złotówki do stówki - najlepiej oszczędzająca klasa przystąpiło 5  klas (II-VI), a więc  wszystkie klasy naszej szkoły.

 

Największą kwotę w przeliczeniu na jednego ucznia uzyskała klasa II i to ona zwyciężyła w konkursie

„Od złotówki do stówki- najlepiej oszczędzająca klasa

w roku szkolnym 2016/2017

 GRATULUJEMY!!!

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT