WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności

22 CZERWIEC

"Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym"

 Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w ogólnopolskim konkursie  "Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym".  Konkurs trwał od października 2016 r. do 30 marca 2017 roku.  Do tegorocznej edycji konkursów przystąpiło ponad 25 000 uczniów z  blisko 200 szkół podstawowych 

Regionalne Komisje, a następnie Krajowa Komisja oceniały działalność Szkolnych Kas Oszczędności.

W wyniku podsumowania na szczeblu Oddziału Regionalnego Kraków zajęliśmy
 

4 miejsce,

natomiast na szczeblu gminnym  piąty rok z kolei

I miejsce
 

                              Dziękuję wszystkim za  zaangażowanie i udział  w konkursie.

 

Opiekun SKO

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT