SKO

 Działalność SKO
w roku szkolnym 2016/2017

 

 

Zachęcamy wszystkich do czytania naszego bloga i śledzenia działań jakie podejmujemy w ramach Programu TalentowiSKO

 

http://www.talentowisko.pl

 

 

PROGRAM TALENTOWISKO – 
TALENTY DODAJEMY, MNOŻYMY, POTĘGUJEMY

 

         Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole  prowadzi działalność od kilkudziesięciu lat. Dzięki tej działalności uczniowie już od pierwszej klasy uczą się systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami  finansowymi. SKO to największy i najstarszy w Polsce program edukacji finansowej.

         TalentowiSKO jest  to program Banków Spółdzielczych, rozwijający działanie Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest wspieranie talentów wśród dzieci i młodzieży. Uczy myśleć pozytywnie o pieniądzu, promuje dobre nawyki w oszczędzaniu i zaradność życiową. Ponadto uczniowie :

  • rozwijają talenty poprzez promowanie dobrych nawykó w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości,
  •  rozwijają pomysłowość i uczą się przedsiębiorczości w organizowaniu źródeł dochodów,
  •  rozwijają wrażliwość do odpowiedzialności za środowisko naturalne,
  • rozwijają wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt,
  • kultywują tradycje ludowe (wykonywanie kart i stroików świątecznych),
  •  zdobywają  wiedzę o bankach,
  • przyzwyczajają się do wytrwałości w oszczędzaniu,
  • wyrabiają u siebie nawyk świadomego oszczędzania.

 

Opiekunem SKO  w roku szkolnym 2016/2017  jest pani Marzena Klimek.

 

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT