Konkursy

ROK SZKOLNY 2017/2018 

 

Konkurs "Historia SKO"- prezentacja multimedialna

 

  W styczniu odbył się konkurs SKO, w którym wzięli udział uczniowie klasy V. Uczestnicy konkursu na zajęciach komputerowych przygotowali swoje prezentacje multimedialne.

Celem konkursu było zachęcenie dzieci do systematycznego oszczędzania, upowszechnianie systematycznego oszczędzania i gospodarowania pieniędzmi, propagowanie wśród uczniów członkostwa w SKO oraz kształtowanie i rozwijanie umiejętności wykorzystania technik multimedialnych w praktyce.

Prace oceniane były pod względem merytorycznym, wykorzystania narzędzi programu komputerowego, estetyki, wyrazu artystycznego (tj. jakość obrazów, strona edytorska) oraz pod względem pomysłowości rozwiązań.

Wszyscy uczestnicy wykonali bardzo dobre prezentacje za co otrzymali skromne nagrody.

A oto zwycięzcy konkursu:

·         I miejsce zdobył Janusz Krzak

·         II miejsce zdobyła Natalia Wastag

·         III miejsce zdobyła Maria Plata

 

Bardzo dziękuję wszystkim za udział i gratuluję zwycięzcom!

 

 

 


Konkurs:  Dyktando SKO "W królestwie SKO - landii"

 

 W grudniu odbył się konkurs  SKO w formie dyktanda. Do dyktanda konkursowego przystąpiło 36 uczniów z kl. V-VII  oraz 41 uczniów z kl. III – IV.

Lauratami zostali:

Krzysztof Kuchnia z klasy III

Sabina Liber z klasy IV

Maciej Kotlarz z klasy V

Piotr Kuchnia z klasy VI

Weronika Marcinowska z klasy VI

 Gratuluję- opiekun SKO

 

 

 

 

„Pojęcia bankowe ukryte w zdaniach"- konkurs dla członków SKO z klas IV-VII

 

      W listpodazie odbył się kolejny konkurs przygotowany przez opiekuna SKO. Uczniowie klas IV - VII mieli za zadanie odszukać w każdym zdaniu ukryte pojęcia bankowe. 
Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.  
Wszystkie ukryte słowa udało się odnaleźć 19 uczniom. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali słodki upominek.   

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursów bibliotecznych

 

   W dniu 20.11.2017 r. rozdane zostały nagrody z konkursów bibliotecznych:

dla młodszych uczniów- ,,Zakładka do książki”,

dla starszych ,,Projekt okładki książki”.

Uczniowie klas I- III bardzo licznie wzięli udział w swoim konkursie - aż 16 osób. Jury wyłoniło następujące miejsca:

I miejsce- Zuzia Szczepaniak- kl. I

II miejsce- Zuzia Salamon- kl. III

III miejsce- Agnieszka Plata- kl. I

                     Paweł Plata- kl. I

 

  Wyróżnione osoby otrzymały  książki i słodkie upominki, a pozostali uczestnicy smaczne nagrody.

 

   Spośród starszych uczniów w konkursie ,,Projekt okładki książki” tylko jeden uczeń dostarczył pracę - Piotrek Plata z kl. IV. Za swoje zaangażowanie i ładnie wykonany projekt otrzymał ciekawą, historyczną książkę i słodki prezent.

 

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w konkursach bibliotecznych. Czekają na Was ciekawe nagrody!!!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkurs SKO na klasową gazetkę ścienną reklamującą ideę oszczędzania

 

      W październiku w naszej szkole odbył się konkurs na klasową gazetkę ścienną reklamującą ideę oszczędzania. Członkowie SKO wykonali gazetki ścienne w swoich klasach lekcyjnych.

 Konkurs miał na celu:

 - zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania w szkolnej kasie oszczędności,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej, kreatywności i pomysłowości.

Ocenie podlegała:

  • Zgodność z tematem 
  • Staranność i estetyka wykonanej  gazetki 
  • Wkład pracy samodzielnej uczniów
  • Oryginalność  i pomysłowość gazetki.    

Największą pomysłowością i oryginalnością w wykonaniu swojej gazetki klasowej wykazała sie klasa VI, która zwyciężyła w tym konkursie !!!

GRATULUJEMY

 

 

 

Klasa IV

 

Klasa V

 

ROK SZKOLNY 2016/2017
 

Konkurs recytatorski - Wiersze Brzechwy
 

W dniu 16.11.2016r. w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski ,,Wiersze Brzechwy”. Adresatami konkursu były dzieci z klas: 0, II i III. Zgłosiło się aż 22 uczestników, z czego bardzo się cieszymy. Poziom recytacji był bardzo wysoki, więc Komisja Konkursowa miała trudne zadanie. W wyniku pracy komisji wyłoniono laureatów:

I miejsce Julka Plata z ‘’0”

II miejsce Klaudia Wastag z kl. III

III miejsce Filip Bodziony z kl. III

 

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, dyplomy i słodkie upominki.

W czasie, gdy komisja wybierała laureatów dla widowni przeprowadzony został konkurs wiedzy o wierszach Jana Brzechwy. Większość widzów znała odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące szczegółów z recytowanych wcześniej utworów. 

 

  

 

ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Międzynarodowy Konkurs " Kangur matematyczny"

 

17 marca 2016 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs „Kangur Matematyczny”.

 

W bieżącym roku w teście wzięło udział 19 uczniów naszej szkoły:
w kategorii „Maluch” – klasy 2 szkół podstawowych– 6 uczniów
w kategorii „Maluch” – klasy 3 i 4 szkół podstawowych– 8 uczniów
w kategorii „Beniamin” - klasy 5 i 6 szkół podstawowych- 5 uczniów
 
Szkolnym koordynatorem Konkursu była pani Marzena Klimek.
 
 
Każdy uczestnik Konkursu otrzymał w prezencie układankę przestrzenną
" Pentomino" !
 
Inicjatorem Konkursu jest stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres” z siedzibą w Paryżu. Konkurs przeprowadzany jest jeden raz w roku jednocześnie we wszystkich uczestniczących w nim krajach.Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu.Główną ideą konkursu jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.
Konkurs ma charakter jednorazowego testu na jego rozwiązanie przeznaczone jest 75 minut.
 
 
         Wyniki konkursu „Kangur 2016” zostaną ogłoszone pod koniec maja bieżącego roku.
 
 

 

Konkurs plastyczny - „MOJA KSIĄŻECZKA SKO 

 

     4 marca 2016 r. podczas apelu szkolnego odbył się finał konkursu „ Moja książeczka SKO”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III i polegał na opracowaniu okładki książeczki SKO.  Jedyną wymaganą informacją na okładce był napis SKO i nazwa banku, pozostałe elementy były dowolne.  Kryterium oceny była: zgodność z tematem, estetyka wykonania, pomysłowość oraz wkład pracy.
Autorzy wykazali się dużą pomysłowością i oryginalnością w wykonaniu swoich prac. Powstały piękne, pomysłowe okładki.  

 Podczas apelu opiekun SKO wręczył dyplomy oraz nagrody laureatom konkursu.

       Oto oni:

I miejsce Natalia Krzyszowska kl.III

II miejsce Agnieszka Plata kl. II

III miejsce Urszula Gądek kl. III

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie,
a laureatom gratulujemy zwycięstwa.

 

Organizatorzy:

p. Jadwiga Nieć

p. Marzena Klimek

 

 konkurs plastyczno- techniczny

"ZAKŁADKA do książki z motywem SKO”.

 

4 marca 2016r. rozstrzygnięty został konkurs plastyczn0-techniczny zorganizowany dla uczniów klas IV-VI. W ramach konkursu uczniowie wykonywali zakładkę do książki według własnego pomysłu zawierającą motyw SKO. Praca moga być wykonana dowolną techniką plastyczną płaską (witraż, kolaż, wyklejanka, wydzieranka, mozaika, rysunek, itp.).  Na konkurs wpłynęło 28 pomysłowych, starannie wykonanych prac. Jury miało ogromny kłopot z wyłonieniem laureatów. 

Nagrodzone prace:

I miejsce Aleksandra Gancarczyk kl. VI

II miejsce Karol Kotlarz kl. VI

III miejsce Zuzanna Nowogórska kl. VI

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za udział.

 

Organizatorzy: p. Marzena Klimek oraz p. Jadwiga Nieć.

 

 

 Literacki konkurs SKO
”Co bym zrobił, gdybym został milionerem?”

 

4 marca rozstrzygnięto literacki konkurs SKO. W konkursie tym udział wzieli uczniowie klas IV-VI. Każdy uczestnik konkursu był zobowiązany do napisania opowiadania na temat „Co bym zrobił, gdybym został milionerem?”. 
Ocenie podlegała:
 zgodność z tematem,  walory literackie, bogate słownictwo, prawność językowa oraz estetyka.

Prace były naprawdę bardzo ciekawe. Uczniowie mieli różne pomysły na to, jak wydać pieniądze. Większość jednak nie myślała tylko o sobie, ale też o innych. Wśród propozycji zagospodarowania ogromnego majątku były: dalekie podróże, szalone zakupy, a także, co nas bardzo cieszy, chęć niesienia pomocy innym.

Po wnikliwej analizie dostarczonych opowiadań wyłoniliśmy zwycięzców:

I miejsce Teresa Plata kl. IV

II miejsce Kinga Jurkowska kl. VI

III miejsce Justyna Uryga kl. VI

 

Laureatom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za wykonanie wspaniałych prac konkursowych. 

 

 

Konkurs biblioteczny dla klas I-III
" Znam baśnie braci Grimm".

 

       W dniu 17.02.2016 r. uczniowie z klas I- III wzięli udział w konkursie "Znam baśnie braci Grimm". W pierwszym etapie wyłoniono po trzech reprezentantów z każdej klasy.

W finale zmierzyli się ze sobą:

z klasy I: Szymon Jurkowski I miejsce
                Arkadiusz Szewczyk II miejsce
                Konrad Wastag III miejsce

 

z klasy II: Bodziony Filip I miejsce
                  Kurowska Patrycja II miejsce
                  Olszak Szymon III miejsce

 

z klasy III:  Gądek Urszula I miejsce
                     Wastag Martyna II miejsce
                     Głowa Zuzanna III miejsce

W organizacji konkursu pomagały postacie z baśni: Czerwony Kapturek, Czarownica i Wróżka. Na zakończenie uczestnicy konkursu otrzymali książkowe nagrody i słodkie deserki. 

 

   Konkurs "Bombka z logo SKO"    

 

       Pod koniec grudnia rozstrzygnięto konkurs "Bombka z logo SKO". Wpłynęło wiele ciekawych prac wykonanych przeróżnymi technikami. Wśród eksponatów znajdowały się bombki namalowane na kartce jak również te mające formę przestrzenną.

     Celem konkursu było propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonywania ozdób świątecznych, rozbudzanie wyobraźni u dzieci, rozwijanie ich kreatywności oraz popularyzowanie oszczędzania w SKO. Zainteresowanie konkursem okazało się ogromne. W rywalizacji wzięło udział  36 uczniów klas I-VI naszej szkoły. Wszystkie bombki były przepięknie i estetycznie wykonane.

     Warunkiem zaliczenia pracy do konkursu było umieszczenie na pracy elementów SKO np. logo SKO, kolory BS, itp.

      Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach:

- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI

       Głównym kryterium oceny prac była staranność i pomysłowość.

 

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:
 

I KATEGORIA WIEKOWA- KLASY I-III

I miejsce Katarzyna Zelek kl.II

 

 

II miejsce Urszula Gądek kl. III

        

  III miejsce Natalia Wastag kl. III

 

II KATEGORIA WIEKOWA- KLASY IV- VI

I miejsce Kinga Jurkowska kl. VI

 

II miejsce Patrycja Gądek kl. V

WYRÓŻNIENIA


Klaudia Wastag kl. II,
Szymon Niemiec kl. II,
Maria Plata kl. III,
Teresa Plata kl. IV,
Zuzanna Plata kl. V,
Martyna Plata kl. V,
Paulina Olszak kl. VI.

 

 

 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez BS w Podegrodziu i opiekuna SKO.

 

Gratulujemy i  dziękujemy za udział w konkursie

Jadwiga Nieć oraz opiekun SKO

 

    Piękne bombki można było podziwiać na specjalnie zorganizowanej wystawce, która znajdowała sie na korytarzu szkolnym jak również  w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu.

 

 

Konkurs SKO "Najhojniejsza klasa"

 

       Pod koniec grudnia na apelu szkolnym podsumowano wyniki konkursu " Najhojniejsza klasa", przeprowadzonego w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra grosza".

 

                                                              Wyniki konkursu:

    Klasa    Uzbierana kwota    średnia kwota na ucznia    miejsce

0           30,16 zł                        2,01 zł                               V

I              6,60 zł                        0,35 zł                             VII

II          108,08 zł                       5,15 zł                               I

III          47,44 zł                        3,39 zł                              III

IV          43,77 zł                        3,36 zł                              IV

V             8,82 zł                        1,26 zł                              VI

VI          71,38 zł                        4,50 zł                              II
 

 

Tytuł „Najhojniejsza klasa” w roku szkolnym 2015/2016 po raz kolejny zdobyła klasa II, która zebrała kwotę 108,08 zł co daje średnią na jednego ucznia 5,15 zł.


Klasa w nagrodę otrzymała dyplom i słodki upominek.

 

Gratulacje!!!

 

 

     Wybór Pierwszej Damy i Pierwszego Gentelmana

 

       W dniu 9 listopada 2015 r. uczniowie klasy II wybierali pośród siebie „Pierwszą Damę i „Pierwszego Gentelmana”. Pierwszą damę wybierali oczywiście chłopcy. Została nią Kamila Jurkowska. Pierwszego Gentelmana wybierały dziewczynki. Po pełnej emocji dogrywce zwyciężył Bartosz Dadał. Pani dyrektor wręczyła Damie i Gentelmanowi atrakcyjne nagrody.

Składamy im wszyscy gratulacje!!!

 

 

Konkurs matematyczny

"Ekspert tabliczki mnożenia"

 

        25 września 2015 r. nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła w obchodach Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, pod hasłem " Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!".

Od samego rana w szkole można było poczuć atmosferę matematyczną. Akcja polegała na przeprowadzeniu krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia przez egzaminatorów MT, którzy utworzyli komisje egzaminacyjne. Byli to: Zuzanna Nowogórska, Kinga Jurkowska, Patryk Lorek, Łukasz Kowalczyk, Natalia Jurkowska, Justyna Uryga, Zuzanna Plata, Martyna Plata, Teresa Plata, Angelika Kowlaczyk oraz Grzegorz Bargieł.

 

 

 

Uczniowie klas IV-VI losowali zestawy i w ciągu 2 minut musieli prawidłowo rozwiązać pięć przykładów.

Do egzaminu przystąpiło 38 uczniów. Tytuł MT Expert uzyskało 30 uczniów.

Najlepszy wynik w szkole uzyskali:

Piotr Kuchnia i Martyna Wastag z klasy IV, Martyna Plata z klasy V,
Natalia Jurkowska z klasy VI
.

Zdobyli oni tytuł „Mistrza tabliczki mnożenia 2015/2016”.


 

Wszyscy, którzy zdali egzamin otrzymali legitymację experta tabliczki mnożenia.

 

 

Oprócz egzaminów uczniowie  na lekcjach matematyki rozwiązywali łamigłówki i zagadki matematyczne.Był to doskonały trening pamięci, uczniowie mogli rywalizować ze sobą, pobijać własne rekordy oraz poprawić się w tabliczce mnożenia.

 

 

Do zabawy z tabliczką mnożenia włączyli się również nauczyciele oraz rodzice. Wszyscy uzyskali tytuł experta tabliczki mnożenia.

 

Gratuluję Mistrzom, dziękuję egzaminatorom, asystentom oraz wszystkim uczestnikom 
V Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia

Koordynator
Marzena Klimek

 

   Konkurs  plastyczny SKO

"Wakacyjne podróże dzięk SKO"

 

 

    Na początku roku szkolnego członkowie SKO wzięli udział w konkursie plastycznym pt. "Wakacyjne podróże dzięki SKO". Dzieci wykonały przepiękne prace. Z pomocą nauczyciela plastyki zostały wybrane najlepsze z nich, które zostały zaprezentowane na ściennej gazetce SKO.

 

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

Ostatnie wydarzenia

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT