Książki naszych marzeń

„Książki naszych marzeń”

 

     Nasza szkoła zgłosiła się do programu „Książki naszych marzeń”. Udział w tym programie umożliwi zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Główne cele programu to:

  • zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa,
  • podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych,
  • szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników,
  • ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu
     i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

Doposażenie bibliotek szkolnych w nowości wydawnicze i lektury szkolne ułatwi realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz rozwijanie kompetencji i uzdolnień dzieci i młodzieży. Zwiększy też ofertę tych bibliotek, stanowiącą pomoc dla nauczycieli w planowaniu i realizowaniu zadań związanych z kształtowaniem zainteresowań czytelniczych uczniów. Poprawi jakość usług związanych z organizowaniem i prowadzeniem wspomagania szkół i placówek w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

GALERIE SZKOLNE

KONTAKT