WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

03 LUTY

Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2019/2020

Uchwała Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia  27 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów

 

Uchwała Nr XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIV/267/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Podegrodzie, wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do  potwierdzenia tych kryteriów.

 

Uchwała Nr XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym dla klas pierwszych szkół podstawowych w przypadku dzieci i młodzieży zamieszkałych poza obwodami szkół prowadzonych przez Gminę Podegrodzie, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

 

Zarządzenie Nr 59/2019 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie: ustalenia  terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie.

 

kryteria_SP.docx

kryteria_przedszkola.pdf

_zmiana_kryteria_przedszkola.pdf

terminy_postepowania_rekrutacyjnego.txt.pdf

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT