WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

02 GRUDZIEŃ

Konkurs wiedzy o patronie szkoły Królowej Jadwidze „Jeden z dwunastu”

Pragniemy, aby patronką naszej szkoły została Święta Jadwiga Królowa Polski. Wybór tej postaci niech będzie dowodem na to, że przeszłość nie jest jedynie zamkniętą kartą w rozwoju narodu i państwa, a źródłem ponadczasowych wartości.

Jadwiga Andegaweńska jako dziesięcioletnia dziewczynka w 1384 roku została koronowana na króla Polski, a w wieku 12 lat w katedrze na Wawelu zawarła ślub z Władysławem Jagiełłą, księciem Litwy.

Królowa Jadwiga otaczana była wielką czcią już za życia, ze względu na niezwykłą pobożność, ascetyczny tryb życia, pomoc potrzebującym, ofiarną służbę Ojczyźnie, docenianie wiedzy i potrzeby kształcenia. Po jej śmierci natychmiast zaczął się szerzyć kult Królowej. Rozmaite wydarzenia historyczne w Europie sprawiły, że przez 600 lat nie doszło do kanonizacji. Dopiero Jan Paweł II, papież Polak, ogłosił królową Jadwigę błogosławioną a następnie świętą.

Choć nie była wolna od wad – była ponoć porywcza, łatwo wpadająca w gniew-  jednak zapisała się jako mądra, wyważona, poświęcająca całkowicie życie osobiste i aspiracje dla dobra kraju, którym władała.

 

Już od początku roku szkolnego uczniowie poznają postać patronki, czytając legendy, biorąc udział w wycieczce śladami św. Jadwigi, oglądając filmy, prezentacje, tworząc lapbooki o życiu i działalności świętej, uczestnicząc w konkursach; plastycznym na portret patronki, wiedzowym o działalności tej postaci, starsi uczniowie poznają wybrane elementy z historii związane z panowaniem Jagiellonów i postacią Jadwigi.

Przygotowujemy się do nadania szkole imienia Królowej Jadwigi poprzez kolejne konkursy: wiedzy na temat jej życia, konkurs literacki i poetycki.  Jednak najważniejsze pozostaje jej przesłanie: „Nie dla siebie nam żyć należy”, które rozwijamy podczas pogadanek, lekcji,  wycieczek, czy innych zdarzeń edukacyjnych.

 

Konkurs wiedzy o patronie szkoły

Królowej Jadwidze

„Jeden z dwunastu”

 

Cele konkursu:

Poszerzenie wiadomości uczniów o historii życia i panowania Królowej Jadwigi.

Prezentacja wiedzy o Królowej na forum szkoły.

Kształtowanie umiejętności właściwej rywalizacji.

 

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 Pomysł konkursu powstał na podstawie znanego programu telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII.

1. Udział w konkursie biorą przedstawiciele (3 osoby) każdej klasy .

2. Wybrani uczniowie udzielają odpowiedzi na pytania z przygotowanej listy pytań

3. Każdy uczeń może dwa razy nie odpowiedzieć na pytanie.

4. Przy trzeciej błędnej odpowiedzi uczeń odpada z konkursu.

5. Wygrywa ten uczeń, który odpowie na największą liczbę pytań.

6. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują pamiątkowe dyplomy.

 

Konkurs odbędzie się w pierwszym tygodniu po feriach zimowych. Materiały zostaną udostępnione przez p. M. Zaweracz!!!

 

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT