WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

12 LUTY

Dyrektor Szkoły Podstawowe w Długołęce-Świerkli ogłasza nabór uczniów do oddziału przedszkolnego oraz klasy I

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych UE, informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Szkoła Podstawowa w Długołęce-Świerkli, dostępna pod danymi kontaktowymi (email: dlugoleka@onet.pl, tel.: 18 445 85 64 ). Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, który jest dostępny pod adresem e-mail: inspektor.podegrodzie@gmail.com . Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej zgody, w celach związanych z komunikacją pomiędzy nami a Tobą, przez okres niezbędny do zakończenia komunikacji, nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia zgody. W razie takiej konieczności dane mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z nami przy realizacji powyższego celu oraz uprawnionym organom państwowym. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego, oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie jednak bez wpływu na okres przed jej cofnięciem. Na podstawie Twoich danych nie podejmujemy automatycznych decyzji ani profilowania. Podanie danych jest dobrowolne jednak brak ich podania uniemożliwi współpracę i komunikację z nami.

Pobierz:

Zgłoszenie do klasy pierwszej.doc

Wniosek do klasy pierwszej.doc

Deklaracja 0 kontynuowaniu nauczania przedszkolnego.doc

Wniosek 0 przyjęcie do przedszkola.docx

Oświadczenie rodzica 0 uczęszczaniu do przedszkola.doc

Oświadczenie 0 samotnym wychowywaniu dziecka.doc

Oświadczenie 0 wieolodzietności rodziny.doc

Oświadczenie rodzica 0 zatrudnieniu.doc

Oświadczenie 0 woli klasa pierwsza.docx

Oświadczenie woli Oddział przedszkolny.docx

Regulamin Rekrutacji 2020-2021.doc

 

 

 

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT