WYDARZENIA     ·       AKTUALNOŚCI     ·       18 445 85 64
Szkoła Podstawowa w Długołęce - Świerkli

Aktualności 2019/2020

18 MAJ

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI UCZNIA

ANKIETA WSTĘPNEJ KWALIFIKACJI UCZNIA


 

Imię I Nazwisko......................................................................................................................

Numer telefonu do kontaktu E-mail..........................................................................................

 

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i)/ uczeń/ktoś z domowników kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2?

O Tak

    O Nie

2. Czy Pan(i), dziecko lub ktoś z Państwa domowników jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanna)?

O Tak

O Nie

3. Czy obecnie występują u Pana(i)/dziecka lub któregoś z domowników objawy infekcji (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)?

O Tak

O Nie

4. Czy obecnie lub ostatnich dwóch tygodniach występują, występowały w/w objawy u kogoś z domowników?

O Tak

O Nie

 

W przypadku choć jednej odpowiedzi „TAK” lub braku udzielenia odpowiedzi na co najmniej jedno pytanie, może zostać zidentyfikowane podwyższone ryzyko zakażenia. W takiej sytuacji Dyrektor może podjąć decyzję o pozostaniu ucznia w domu.

-  Równocześnie informujemy, że zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej

-  do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną (przed wejściem na teren szkoły zostanie wykonany pomiar temperatury ciała ucznia);

-  uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe;

-  Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

WYSZUKIWARKA

Bieżące informacje

MEN

OKE

KO

Owoce w szkole

Mleko w szkole

śniadanie

Gmina Podegrodzie

Książki

Talentowisko

O szkole

Szkoła Podstawowa
w Długołęce-Świerkli
Długołęka-Świerkla 64
33-386 Podegrodzie
tel: 18 445-85-64
mail: dlugoleka@onet.pl

              

Film

KONTAKT