Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Historia szkoły

Treść

Pierwsze udokumentowane na piśmie wzmianki o Szkole Podstawowej w Długołęce - Świerkli pochodzą z kroniki szkolnej założonej przez panią Stanisławę Stańczykiewiczównę w 1928 r. pisze ona, że: "Historia tej szkoły jest taka sama, jak wielu innych po wsiach. Dawniej uczył jakiś wędrownych nauczycieli po domach zimą, lub też kogo było stać posyłał dziecko do Przyszowej..." Z kroniki tej dowiadujemy się, że pod naciskiem władz o szkołę postarała się gmina wyznaczając kawałek "kamieńca" (ugoru), na którym miał powstać budynek szkolny. Budynek ten obejmował jedną salę lekcyjną i mieszkanie nauczyciela. Niestety, zaniedbanie spowodowało duże zagrzybienie szkoły, w efekcie czego zburzono ją. Z elementów starego budynku i nowego materiału wybudowano nowy obiekt. Walka z wilgocią i grzybem nadal była prowadzona. Autorka kroniki wspomina, że w 1927 r. przewodniczącym szkolnym został Józef Kurowski i gorliwiej zajął się szkoła. Niestety, mimo jego ogromnych starań, efekty były niewielkie, a naczelnik gminy Franciszek Gomółka szkoła nic się nie interesował. Wspomina również, że ludność tutejsza, (choć w jej opinii nie jest zła), "bardzo w ciemnocie pogrążona...." nie rozumie, że szkoła jest własnością gminy i uważa, iż "można ją po kawałeczku roznieść" - po każdych wakacjach coś ginęło. Winą o taki stan rzeczy obarcza władze gminy pozostawiające szkołę podczas wakacji bez opieki. 
Dzieci do szkoły przybywało, toteż w 1930 r. rozpoczęto budowę drugiej Sali lekcyjnej. W czasie prac budowlanych zginął jeden z robotników - Obrzud, osierocając dwoje małych dzieci. Od 1932 r. pracowała druga nauczycielka i tak powstała dwuklasowa szkoła. Jednak z powodu dużej biedy społeczeństwa rodzice zmuszeni byli dawać swoje dzieci na służbę i od 1935 r. szkoła funkcjonowała jako jednoklasowa. W 1940/41 r. została ponownie zorganizowana dwuklasowa szkoła. Dotychczasowym nauczycielem był p. Mieczysław Cholewa, a jako drugi pracował Antoni Kukuła przesiedlony z powiatu sieradzkiego. W budynku nadal panowały bardzo trudne warunki (wilgoć, zagrzybienie). W końcu jedną salę lekcyjną wynajmowano u p. Jana Jurkowskiego, a nauczyciel zamieszkał u p. Marii Plata nr 10 "pod lipą". Od września 1941 r. kierownikiem szkoły zostaje p. Antoni Kukuła, a szkoła funkcjonuje jako czteroklasowa. Łączna liczba dzieci w szkole w tym roku to 131 uczniów. Czytamy w tej kronice, że "warunki pracy są bardzo ciężkie. Po feriach Świąt Bożego Narodzenia dzieci przyszły do szkoły dopiero 26 lutego, a to z powodu silnych mrozów (do -30oC) i braku opału w szkole". Dowiadujemy się również, że od 15 IX 1942 r. zajęcia w szkole zostają zawieszone z powodu epidemii czerwonki. W tutejszej wsi zmarło 25 osób, w tym 2 dzieci szkolnych. 
Od IX 1945 r. kierownictwo szkołą objął p. Mieczysław Herbut, który uczył razem z żoną Genowefą i p. Janiną Tokarczyk. W tym czasie szkoła jest już sześcioklasowa. W roku szkolnym 1946/47 zostaje zorganizowana VII klasa i rozpoczyna się budowa nowego budynku szkolnego. Wieś zostaje dotknięta klęską gradu, a przez kilka miesięcy dzieci szkolne maja dożywianie. Od 1948 r. kierownictwo szkoły obejmuje p. Janina Tokarczyk. Na miejsce państwa Herbutów pracują p. Maria Szewczyk i p. Adam Jawor - obydwoje zaraz po maturze. W roku tym do użytku zostaje oddany nowy budynek szkolny. W roku szkolnym 1949/50 pracuje dwoje nauczycieli: kierownik - Janina Tokarczyk i p. Erazm Rola na miejsce zwolnionego p. Adama Jawora. Pani Maria Szewczyk zostaje przeniesiona do Obidzy. Od tego roku szkolnego zostaje zapoczątkowany kurs nauki pisania i czytania dla dorosłych. Na kurs zapisanych było 20 uczestników, a egzamin złożyło 7 z nich. Od lutego 1950 r. przydział pracy w szkole otrzymuje p. Urszula Jurys "Od 17 maja 1950 r. zostaje zaprowadzona socjalistyczna dyscyplina pracy. Nauczycielstwo bierze udział w dokształcaniu ideologicznym..." Jest także wzmianka, że budynek szkolny oddany do użytku 1948 r. znów zniszczony przez grzyba. Od IX 1950 r. kierownikiem szkoły jest nadal p. Janina Tokarczyk, a do stałej obsady nauczycieli dołącza p. Julia Olchawa. Od XII 1950 r. została mianowana nauczycielką w tutejszej szkole p. Barbara Mazur na miejsce p. Erazma Roli, który zwolnił się na własną prośbę. 
W roku szkolnym 1951/52 kierownictwo szkoły obejmuje p. Julia Olchawa. W tym roku przybyły też nowe nauczycielki: Irena Olchawa i Wanda Śmierciak. Od września 1953 r. w miejsce p. Ireny Olchawa i Barbary Mazur przydział pracy otrzymują Wanda Stawiarska i Tadeusz Śmierciak. 
W roku szkolnym 1954/55 do siedmioklasowej szkoły uczęszcza 165 uczniów. Obsada nauczycieli w tym czasie: kierownik - Julia Olchawa, nauczyciele: Janina Tokarczyk, Bronisława Łęczycka, Tadeusz Śmierciak.    

Warunki lokalowe Szkoły Podstawowej w Dlugołęce-Świerkli nie poprawiły się. Zajęcia szkolne prowadzone były również w wynajętych izbach lekcyjnych u państwa Rozalii i Czesława Kożuch oraz u pani Julii Plata. Od 1973 roku, uczniowie najstarszych klasa dojeżdżają do Szkoły Podstawowej w Brzeznej. W tym okresie kadra nauczycielska wielokrotnie się zmienia. Od 1980 roku kierownictwo szkoły obejmuje pan Wacław Walczyński. Z jego inicjatywy 19 lutego 1985 roku odbyło się zebranie wiejskie, na którym uchwalono, że niezbędna jest budowa nowej szkoły. Pierwszym krokiem do realizacji tego planu było założenie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły, w skład którego weszli: Jan Szewczyk, Władysława Zarabska, Stanisław Jurkowski. Ustalono, że szkoła będzie budowana w czynie społecznym, licząc na pomoc Gminnego Komitetu Pomocy Szkole i na dofinansowanie ze strony państwa. Od 03.10.1990 roku, Przewodniczącym Szkolnego Komitetu Budowy Szkoły jest Józef Plata. W ciągu tych pięciu lat zostały wykonane niezbędne prace przygotowawcze przed budową, np. przygotowywanie placu i drogi dojazdowej, zgromadzenie niezbędnej dokumentacji architektonicznej. 04.10.1990 roku rozpoczęto prace ziemne przy budowie szkoły.

W 1993 roku zakończono budowę stanu surowego, a od wiosny 1994 roku przystąpiono energicznie do prac wykończeniowych. Duże tempo prac pozwoliło do dnia 25.08.1994 wykończyć jedną kondygnację budynku, co umożliwiło rozpoczęcie nauki w nowej szkole od 1 września. Uroczystego otwarcia nowej szkoły dnia 2 wrzenia 1994 roku dokonała pani Janina Gościej- kurator oświaty w Nowym Sączu.

61611