Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Grono pedagogiczne

Treść

mgr Katarzyna Plata, dyrektor

lic. Dorota Zwolińska, oddział przedszkolny

mgr Marta Plata, oddział przedszkolny

mgr Karolina Bober, oddział przedszkolny,

mgr Kinga Mróz, oddział przedszkolny

mgr Dominika Plata, wychowawca klasy Ia

mgr Jadwiga Nieć, wychowawca klasy Ib

mgr Teresa Bodziony, wychowawca klasy II

mgr Barbara Zielińska, wychowawca klasy III

mgr Marzena Klimek, wychowawca klasy IV

mgr Ewa Piekarczyk, wychowawca klasy V

mgr Kinga Kiklica-Chlipała, wychowawca klasy VII

mgr Katarzyna Dulak, wychowawca klasy VIII

mgr Kornelia Potoniec-Szarek

mgr Zygmunt Biel

mgr Anna Stawiarska

ks. mgr Marcin Zawiślak

mgr Marek Wastag

mgr Marta Zaweracz

mgr Elżbieta Wilk

mgr Marek Fiut

mgr Elżbieta Skraba

mgr Anna Król

mgr Małgorzata Laciuga

mgr Elżbieta Mazur

19826