Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Biblioteka szkolna

Treść

Plan pracy biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej
im. Św. Jadwigi Królowej Polski
w Długołęce- Świerkli na rok szkolny 2023/2024

 

Cele:

  1. Zaspokajanie potrzeb uczniów i nauczycieli związanych z realizacją programu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.

  2. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji.

  3. Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.

  4. Praca z aktywem bibliotecznym, współpraca z nauczycielami i rodzicami.

  5. Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

 

Praca pedagogiczna: Wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju uczniów.

61611