Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

WOKÓŁ MAŁOPOLSKICH LASÓW- MYŚLIWY TO NAJLEPSZY EKOLOG

WOKÓŁ MAŁOPOLSKICH LASÓW- MYŚLIWY TO NAJLEPSZY EKOLOG

Treść

Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Posła na Sejm RP, Sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, oraz Marszałka Województwa Małopolskiego.

Celem konkursu jest: rozwijanie zainteresowania środowiskiem naturalnym, a w szczególności lasem i jego mieszkańcami wśród dzieci i młodzieży, pielęgnowanie i utrwalanie szacunku dla polskiej przyrody, popularyzacja wiedzy i świadomości ekologicznej, rozwijanie i promowanie uzdolnień artystycznych uczniów szkół podstawowych powiatu nowosądeckiego, kształtowanie wrażliwości ekologicznej opartej na wiedzy, zaangażowanie nauczycieli i dzieci w propagowanie właściwych postaw związanych z ochroną przyrody i szacunkiem dla pracy myśliwych.

Z naszej szkoły do konkursu plastycznego przystąpiły uczennice z kl. III

Patrycja Siciarz

Emilia Kurowska

Justyna Wastag

 

Temat pracy plastycznej w tej kategorii wiekowej to: ,,Mieszkańcy małopolskich lasów”.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 15 czerwca 2022r.

Koordynator konkursu Barbara Zielińska

63338