Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

English Special Days

English Special Days

Treść

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Długołęce-Świerkli  biorą udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym ,,English Special Days”  z języka angielskiego. Głównym celem projektu jest budzenie zainteresowania dzieci językiem angielskim poprzez wprowadzenie na zajęciach scenariuszy zajęć ,,dni nietypowych”. Zadaniem nauczyciela jest przeprowadzenie kilku lekcji, podczas których poruszają tematykę wybranych ,,special days”.

Poszczególne klasy założenia projektowe realizują głównie podczas zajęć rozwijających, kółka zainteresowań z projektu Super Szkoła. Dzieci rozwijają umiejętność mówienia, rozumienia ze słuchu, poszerzają swój zasób słownictwa czynnego i pogłębiają wiedzę o otaczającym świecie. Reguły gramatyczne przyswajają intuicyjnie, podczas ćwiczeń praktycznych. Uczą się współdziałania oraz dzielenia własną wiedzą pracując w parach i grupach.

W październiku obchodziliśmy Apple Day. Uczniowie poznali etapy wzrostu jabłka: ,,Life cycle of an apple” z użyciem flashcards. W prezentacji ,,All about apples” znaleźli odpowiedzi m.in. na pytanie: ,,What’s inside an apple?”. Kolejno rozcinali jabłka i nazywali ich elementy. 

Pamiętając o angielskim przysłowiu “An apple a day keeps the doctor away“, jedzmy jabłka na zdrowie!

63338