Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

"Zdrowa klasa" spotkanie z dietetykiem

Treść

Nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim projekcie badawczo-edukacyjnym „Zdrowa klasa”, którego celem jest poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem misji jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W realizowanym projekcie zajmujemy się wdrażaniem zaawansowanych narzędzi badawczych, opracowywaniem szczegółowych raportów a także szeroko zakrojonymi działaniami edukacyjnymi.

Prowadzącą zajęcia w naszej szkole była Pani Dietetyk Katarzyna Barańska. Pani dietetyk przeprowadziła badania ankietowe w klasach III – VIII dzięki którym w specjalnych raportach dowiemy się jak odżywiają się nasi uczniowie. A rodzice po zalogowaniu w odpowiednim miejscu uzyskają informację o swoim dziecku, ale to dopiero po opracowaniu wyników przez naszą Panią Dietetyk.

46774