Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Wyniki rekrutacji

Treść

Zakończono rekrutację do oddziału przedszkolnego
 i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.


Poniżej listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Lista dzieci zakwalifikowanych 

Lista dzieci niezakwalifikowanych 

Klasa I 

UWAGA !!!

Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej.

 

WAŻNE !

28.02.2023-03.03.2023 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka WOLI PRZYJĘCIA do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

(Oświadczenie woli znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce rekrutacja lub w sekretariacie)

09.03.2023 r. zostanie podana lista dzieci przyjętych oraz nieprzyjętych 

 

 

67007