Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Lekcja w klasie III

Lekcja w klasie III

Treść

W dniu 19.04.2023r. uczniowie klasy III wzięli udział w zajęciach mających na celu poprawienie ich wzajemnych relacji, pogłębienie empatii, uwrażliwienie na krzywdę i niesprawiedliwość oraz akceptowanie inności każdego człowieka. Wspólnie z dziećmi wczuliśmy się w postać Brzydkiego Kaczątka ze znanej baśni Andersena, próbowaliśmy zrozumieć co czuło, jak się zachowało i jak powinni postąpić mieszkańcy podwórka. Później, stosując zasadę ,,pajęczynki” postanowiliśmy znaleźć podobieństwa i różnice między sobą. Dzieci wspaniale podsumowały, że zarówno podobieństwa jak i różnice łączą nas. Następnie uczniowie w grupach podawali wzajemne różnice i podobieństwa. Okazało się, że dla niektórych różnice są podobieństwami. Na zajęciach omówiliśmy również problemy związane z dyskryminacją rasową i trudnościami jakie napotykają ludzie niepełnosprawni w różnych aspektach. Mamy nadzieję, że te zajęcia utkwią dzieciom w pamięci i w codziennych kontaktach z innymi będą stosować te zasady, które sami ustalili. Do dokumentacji zdjęciowej użyliśmy aparatu fotograficznego CANON z Programu Laboratoria Przyszłości.

#LaboratoriaPrzyszłości

Laboratoria Przyszłości

55259