Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

KOMUNIKAT Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli w sprawie prowadzenia dalszych czynności rekrutacyjnych

Treść

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Długołęce-Świerkli biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną

i w celu ograniczenia niebezpieczeństwa zarażenia się koronawirusem COVID19 wprowadza zmianę w przyjmowaniu


OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA/ KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE-ŚWIERKLI NA ROK SZKOLNY 2020/2021
 

Oświadczenie woli rodzica/opiekuna prawnego dziecka/kandydata zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego w Długołęce-Świerkli
 na rok szkolny 2020/2021 można składać wyłącznie drogą mailową na adres dlugoleka@onet.pl  w formie skanów lub fotografii dokumentów
 od 7-10 kwietnia 2020r.
Po ustaniu zagrożenia i w terminie ustalonym przez dyrektora należy uzupełnić dokumentację w postaci papierowej.

Lista dzieci niezakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

Lista dzieci zakwalifikowanych do Oddziału Przedszkolnego

 

Wypełnij i wyślij na adres dlugoleka@onet.pl w formie skanów lub fotografii.

Oswiadczenie woli Oddzial przedszkolny

46889