Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Zmiany w egzaminie ósmoklasisty od 2022 roku

Treść

Przypominamy, zwłaszcza tegorocznym siódmoklasistom, że od roku 2022 egzamin ósmoklasisty będzie obejmował cztery przedmioty: -język polski, -matematyka, -język obcy, -jeden przedmiot do wyboru (biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia). Na stronie internetowej Centralnej Komisji Edukacyjnej znajdują się informatory dotyczące przebiegu wymienionych egzaminów. Zachęcamy do zapoznania się z opisem arkuszy oraz przykładowymi zadaniami.

Egzamin ósmoklasisty 2022 - informatory

63335