Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Pomnik przyrody

Pomnik przyrody

Treść

W związku z podjęciem wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi w Długołęce-Świerkli tematu związanego z pomnikami przyrody, udało się znaleźć godnych "kandydatów". Wśród społeczności szkolnej zrodził się pomysł, żeby "przyjrzeć się" grupie trzech drzew - lip drbnolistnych (Tilia cordata), rosnących w otoczeniu kapliczki przydrożnej oraz w sąsiedztwie czwartej lipy – będącej już pomnikiem przyrody zwanym "Jan i Marianna”. Okazy te mają nie tylko duże znaczenie dla nauki, ale wpływają także na ocenę estetyki krajobrazu, zwiększając jego różnorodność. Posiadają walory przyrodnicze, a także wartość społeczną i kulturową.
Uczniowie klasy VII wraz z opiekunem spotkali się w wolnym czasie, żeby móc dokonać niezbędnych pomiarów i wykonać dokumentację fotograficzną. Przed nami kwestie formalne, tj. złożenie wniosku o uznanie drzew za pomników przyrody wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

55283