Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Pomnik przyrody w Długołęce-Świerkli

Pomnik przyrody w Długołęce-Świerkli

Treść

"Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie co posiadacie...",
czyli nie tylko słynny Bartek jest godzien uwagi! ;)

Społeczności naszej szkoły leży na sercu ochrona przyrody. W związku z powyższym w ubiegłym roku szkolnym tj. 2021/2022 rozpoczęliśmy starania o uznanie za pomnik przyrody grupy trzech drzew - lip drobnolistnych (Tilia cordata), rosnących w otoczeniu kapliczki przydrożnej oraz w sąsiedztwie czwartej lipy – będącej już pomnikiem przyrody zwanym "Jan i Marianna”. Droga do uzyskania ochrony prawnej dla drzew nie była prosta i szybka - w marcu br. zostały złożone stosowne dokumenty i należało cierpliwie czekać.

W rezultacie naszych działań, Uchwałą Rady Gminy Podegrodzie Nr XLIII/467/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 r., lipy zostały uznane za pomnik przyrody!

46889