Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Sprzątamy dla Sądeczyzny.

Sprzątamy dla Sądeczyzny.

Treść

W ubiegłym tygodniu uczniowie klasy IV wzięli aktywny udział w akcji ekologicznej #SprzątamydlaSądeccyzyny. 

Patronatem akcji był Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie i Starosta Nowosądecki.
Celem akcji było wzmocnienie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego wśród 
mieszkańców Sądecczyzny, integracja lokalnych społeczności, kształtowanie proekologicznych 
postaw oraz budowanie pozytywnego wizerunku regionu.

 

Należy dodać, że worki, rękawiczki oraz poczęstunek zostały zapewnione przez organizatora akcji, tj. Fundację Horyzont360.

67007