Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025

Treść

Rodzice/opiekunowie prawni kandydata zakwalifikowanego do oddziału przedszkolnego, zobowiązani są do potwierdzenia woli przyjęcia w terminie od 07.03.2024 – 13.03.2024 r. do godz. 1500   

dokument „OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO DZIECKA) KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI 

znajduje się – do pobrania – na stronie internetowej szkoły w zakładce 
Rekrutacja 2024/2025.

 

WAŻNE !

Lista nie jest listą dzieci przyjętych. 

Ostateczne listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego, zostaną podane do publicznej wiadomości w terminie do 20.03.2024 r.

 

Lista Dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego 

Lista Dzieci niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego 

 

61611