Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Treść

Rozpoczynamy rekrutację do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024. Komplet dokumentów można pobrać poniżej lub w sekretariacie szkoły. Proszę zwrócić uwagę na krótkie terminy składania dokumentów. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. Pozostałe terminy w załączniku.

 

Regulamin rekrutacji 

Terminy rekrutacji 

Zarządzenie Dyrektora 

Druki do pobrania - oddział przedszkolny 

Deklaracja o kontynuowaniu  wychowania przedszkolnego 

Wniosek o przyjecie do przedszkola 

Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 

Oświadczenie o wielodzietności 

Oświadczenie woli

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu 

Oświadczenie o uczęszczaniu do żłobka w Podegrodziu 

Druki do pierwszej klasy 

Zgłoszenie do klasy pierwszej 

Oświadczenie woli pierwsza klasa 

67007