Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Wyniki rekrutacji do projektu "Super Szkoły w Gminie Podgrodzie"

Treść

Rekrutacja do projektu "Super Szkoły w Gminie Podgrodzie" w roku szkolnym 2020/2021

Lista rankingowa_KOŁO_ang_na_co_dzien

Lista rankingowa_KOŁO_autoprezentacja

Lista rankingowa_ROBOTYKA

Lista rankingowa_ZDW_j.ang

Lista rankingowa_ZDW_j.pol

Lista rankingowa_ZDW_mat

Lista rankingowa_ZR_geo

Lista rankingowa_ZR_j.ang

Lista rankingowa_ZR_j.polski

Lista rankingowa_ZR_mat

Lista rankingowa_ZSP_dyd_wyr

Lista rankingowa_ZSP_log_indyw

lista rankingowa wyjazdy 

Rekrutacja do projektu "Super Szkoły w Gminie Podgrodzie" w roku szkolnym 2021/2022

Lista rankingowa 2021/2022

Lista rankingowa 2021/2022

Lista rankingowa 2021/2022

lista rankingowa wycieczki dodatkowo 

Lista rankingowa nauczyciele 

Lista rankingowa 2021/2022

Lista rankingowa 2021/2022

36004