Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

SKO

Treść

Szkolna Kasa Oszczędności w naszej szkole prowadzi działalność od kilkudziesięciu lat. Głównym jej celem jest popularyzowanie wśród uczniów pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z oszczędzaniem. Dzięki tej działalności już od pierwszej klasy uczymy się systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi.

Ponadto dzięki SKO:

 • rozwijajmy talenty,
 • rozwijamy pomysłowość i uczymy się przedsiębiorczości
  w organizowaniu źródeł dochodów,
 • rozwijamy wrażliwość do odpowiedzialności za środowisko naturalne,
 • rozwijamy wrażliwość i umiejętność dostrzegania potrzeb drugiego człowieka oraz zwierząt,
 • zdobywamy  wiedzę o bankach i finansach,
 • przyzwyczajamy się do wytrwałości w oszczędzaniu,
 • wyrabiamy u siebie nawyk świadomego oszczędzania.

Wszystkie działania jakie podejmujemy w ramach SKO dotyczą:

 • upowszechniania systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
 • upowszechniania postawy aktywności, zaradności, twórczego poszukiwania możliwości zarobkowania,
 • propagowania wśród uczniów członkostwa w SKO Banków Spółdzielczych,
 • popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych z Grupy BP,
 • rozwijania działań związanych z promowaniem i rozwijaniem talentów wśród uczniów poprzez edukację finansową,
 • propagowania pracy zespołowej, w tym szacunku dla drugiego człowieka
  i umiejętności podziału zadań.

 

PROGRAM TALENTOWISKO – 
TALENTY DODAJEMY, MNOŻYMY, POTĘGUJEMY

Program TalentowiSKO jest rozszerzeniem dotychczasowych działań Banków Spółdzielczych realizowanych w ramach Szkolnych Kas Oszczędności. Jego celem jest rozwijanie talentów wśród dzieci i młodzieży poprzez promowanie dobrych nawyków w zakresie oszczędzania i przedsiębiorczości. Program uczy również pozytywnego myślenia o pieniądzu.

Objęci są nim uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Zachęcamy wszystkich do czytania naszego bloga i śledzenia działań jakie podejmujemy 
w ramach Programu TalentowiSKO

  https://www.talentowisko.pl/podstawowa/szkola/szkola-podstawowa-dlugoleka-swierkla/

 

Zapraszamy do polubienia strony na Facebooku naszego szkolnego koła SKO.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100077142849953

 

oraz na instagramie

https://instagram.com/sko_spdlugoleka_swierkla?igshid=YzAwZjE1ZTI0Zg==

 

61611