Przejdź do treści
DŚ5
Przejdź do stopki

Rekrutacja 2024/2025

Rekrutacja 2024/2025

Treść

Zarządzenie dotyczace rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Podegrodzie

 

TERMINY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do placówek przedszkolnych deklaracji dotyczących chęci kontynuowania wychowania  na kolejny rok szkolny

od 25.01.2024 r.  do 31.01.2024 r. do godz.15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

01.03.2024 r. do 05.03.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

06.03.2024 r. do godz.9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.03.2024 r. – 13.03.2024 r.  do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

20.03.2024 r. do godz.9.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
Od 20.03.2024 r.-29.03.2024r.do godz. 15.00

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego:

(Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji).

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 10.06.2024 r. od  do 14.06.2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

17.06.2024 r. do 18.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.06.2024 r. do godz.9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 20.06.2024 r. – 21.06.2024 r.  do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2024 r. do godz. 9.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Od 24.06.2024r. do 01.07.2024r do godz.15.00

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

TERMINY REKRUTACJI DO KLASY I W ROKU SZKOLNYM 2024/2025:

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie w szkole podstawowej podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 01.02.2024 r. do 29.02.2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

01.03.2024 r. do 05.02.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

06.03.2024 r. do godz.9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.03.2024 r. – 13.03.2024 r.  do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

20.03.2024 r. do godz.9.00

Procedura odwoławcza

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Od 20.03.2024 r. - 29.03.2024r. do godz. 15.00

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego:
(Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji).

Terminy przeprowadzenia postępowania uzupełniającego  (Postępowanie uzupełniające prowadzone jest wyłącznie w przypadku, gdy w szkole są wolne miejsca po zakończeniu rekrutacji).

Zakres czynności

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie w szkole podstawowej podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów   rekrutacyjnych

od 10.06.2024 r. od  do 14.06.2024 r. do godz. 15.00

Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną

17.06.2024 r. do 18.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

19.06.2024 r. do godz.9.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

20.06.2024 r. – 21.06.2024 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

24.06.2024 r. do godz. 9.00

Procedura odwoławcza                                              

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Od 24.06.2024r. do 01.07.2024r do godz.15.00

Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

Dokumenty do pobrania: 

1. Regulamin Rekrutacji 2024/2025

2. Zarządzenie Wójta Gminy Podegrodzie- harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

3. Uchwała XXIV/266/2017 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie kryteriów rekrutacyjnych dla klas pierwszych 

4. Uchwała XXXIV/392/2017 Rady Gminy Podegrodzie w sprawie zmiany Uchwały XXIV/267/2017- Okreslenie kryteriów rekrutacyjnych do oddziałów przedszkolnych. 

 

Dokumenty do oddziału przedszkolnego: 

1. Wniosek o przyjecie do oddziału przedszkolnego 

2. Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego 

3. Oświadczenie woli rodzica- przedszkole 

4. Oświadczenie rodzica o zatrudnieniu 

5. Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka 

6. Oświadczenie o wielodzietności 

7. Oświadczenie rodzica o uczęszczaniu do przedszkola 

 

Dokumenty do klasy pierwszej:

1. Zgłoszenie do klasy pierwszej 

2. Oświadczenie woli rodzica- klasa pierwsza 

 

Oświadczenia dla dziecka spoza obwodu 

1. Oświadczenie o bliższej odległości do szkoły

2. Oświadczenie o zamieszkaniu 

3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej

4. Oświadczenie o krewnych 

5. Oświadczenie o pracy w gminie Podegrodzie

6. Zaświadczenie Dyrektora 

7. Zaświadczenie Dyrektora- rodzeństwo  

 

58499